Archive for April, 2021

KONFIRMASJONSGUDSTENESTE OG JUBILEUMSGUDSTENESTE

Søndag føremiddag vert det innhaldsrike gudstenester. I Herøy kyrkje vert det ei konfirmasjonsgudsteneste for 4 konfirmantar og deira familier og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som skal konfirmerast er: Ver-Daniel Sta. Maria NilsenBirk SævikVeronica Pedersen VedvikKaroline Othelie Åsberg På søndag blir det song av May-Linn Andersen, musikk ved organist Dag Johan Flattun.Fung. sokneprest Solfrid Leinebø
Read more…

Dåpsgudsteneste og festgudsteneste i helga

Søndag føremiddag vert det ei opa dåpsgudsteneste i Leikanger kyrkje. Det er fortsatt slik at vi ikkje kan vere så mange tilstades i gudstenestene, og det er difor ikkje plass til fleire enn 50. Vi held fortsatt på god avstand og elles godt smittevern i alle våre gudstenester. Fleire dåpsfamilier har valgt å utsetje dåpen, men fleire ser no at
Read more…

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med? Prestane og diakonen i Herøy er tilgjengeleg for eit prat (eller fleire) for dei som ynskjer det! Solfrid Leinebø (prest): 41 86 07 77 Rolf Schanke-Eikum (prest): 97 50 50 15 Ragnhild Danbolt Øygard (diakon): 41 86 07 84 Vi er tilgjengelig for samtale om smått og stort – og vi har teieplikt. Om
Read more…

MUSIKKANDAKT

Link til musikkandakt: https://www.youtube.com/watch?v=tA5PDf0zm74 Søndag 11.04. vil vi sende ei musikkandakt frå Leikanger kyrkje kl 11:00 med sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.Solosong ved Idun Dyrhaug Voldnes.Ved orgelet sit kantor Dag Johan Flattun.

Digitale Gudstenester i påska

Her kjem linkane til påska sine Gudstenester i Herøy kyrkje, som du kan sjå når du vil. Palmesøndag: https://www.youtube.com/watch?v=-GXenJdTMoM&t=18s Skjærtorsdag: https://www.youtube.com/watch?v=XsW6XFiAL30&t=8s Langfredag: https://www.youtube.com/watch?v=XBMSw6EJk6I 1.Påskedag: https://www.youtube.com/watch?v=jhQOoJbkHF0&t=5s Her finn de mange av dei digitale Gudstenestene i frå Herøy kyrkje: https://www.youtube.com/channel/UCIxkMZrDgwvzGw9ut7VtLPw

Påska i Herøy kyrkje