Archive for March, 2021

FESTGUDSTENESTE MED KONFIRMANTAR

Søndag er det ein stor dag for kyrkjelydane i Indre Herøy og Leikanger og ikkje minst for konfirmantane og familiane deira. Det er tid for festgudsteneste i Leikanger kyrkje. Gudstenesta er ikkje lenger ein test av kva konfirmantane kan, men det er ei flott markering av at konfirmantåret snart er over. Vi gler oss til å få vise fram alle
Read more…

Fasteaksjonen 2021

Årets fasteaksjon blir annleis også i år grunna koronasituasjonen. I staden for at konfirmantane i Herøy går rundt med bøsse på dørene, har vi oppretta innsamlingsaksjon på facebook og spleis. I dag er 785 millioner mennesker i verda utan tilgang til retnt vatn. Aldri før har reint vatn og såpe vert så viktig som under pandemien. Hjelp Kirkens Nødhjelp å
Read more…

VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY

VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY Då har vi 2 nye vikarierande sokneprestar på plass i Herøy Til høgre på biletet ser vi Solfrid Leinebø Seljås og til venstre på biletet ser vi Rolf Scanke-Eikum. Solfrid og Rolf skal saman vere sokneprestar i dei 3 sokna våre framover. Rolf har allereie gjort teneste ein månad, så mange har møtt han i gudstenester
Read more…