Archive for November, 2020

Vil du bli ein av våre 2 nye prestar? Vi er ein kjekk gjeng som ventar på deg!

Lysmesser

LYSMESSER 29.11.20Søndag er vi klare for eitt av høgdepunkta i konfirmantsamanheng, og for mange andre også, nemleg lysmesse!Det er ei stemningsfull og fin gudsteneste der konfirmantane deltek. Vi får også song v/Frida Eksund. Denne gongen vert lysmessa ute, på Herøy Amfi ved Herøy Gard, slik at vi kan vere fleire samla. Fyrst ut søndag ettermiddag er Indre Herøy og Leikanger
Read more…

GUDSTENESTE I HERØY KYRKJE

Vi ynskjer at gudstenestene framover skal verte gjennomført så langt som råd. For tida har vi restriksjonar som legg opp til at ikkje fleire enn 50 personar kan samlast inne i kyrkjene våre.Søndag skulle vi eigentleg ha stor fest med vigsling av Herøy sin første diakon, Ragnhild Danbolt Øygard. Denne festgudstenesta må vi altså utsette. I staden feirar vi gudsteneste
Read more…

Kveldsmesse 08.11