Archive for September, 2020

INNKALLING TIL SOKNEMØTE FOR LEIKANGER SOKN, INDRE HERØY SOKN OG HERØY SOKN i Herøy kyrkje 29.09.20 kl. 19.30

SAK 02/20 Justert ordning for hovudgudstenesta Kva betyr dette? Kyrkjemøtet vedtok i 2011 ein ny liturgi der det var svært mange valmoglegheiter for sokna. I Herøy jobba vi då mykje med dette, og det vart vedteken ein felles liturgi for alle 3 sokna i Herøy. Den nye liturgien hadde ein del nye ordlydar og ein del ny musikk, og det
Read more…

KONFIRMASJON I HERØY KYRKJE – LIVE-STREAMING