Archive for June, 2019

Ledig Stilling som sokneprest

Det er ledig stilling som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti med særleg tenestestad i Indre Herøy og Leikanger sokn. Stillinga har Indre Herøy og Leikanger sokn som særskilt arbeidsområde, men dei to prestane i Herøy fellesrådsområde arbeider tett saman og deler på oppgåver så som gudstenester, gravferder, andakter, undervisningsarbeid og samtalar etter oppsett arbeidsplan. Prestane er ein del av ein
Read more…

Sommaren 2019