Archive for August, 2018

Dugnad på laurdag – Herøy Kyrkje

Oppstart av Tweens

Oppstart av konfirmantåret

Første helga i september startar vi opp eit nytt konfirmantår med både konfirmantlaurdag den 01.09 og presentasjonsgudsteneste den 02.09. Vi gleder oss noe enormt til å ta i mot eit nytt kull. Vi er sikre på at året skal bli minnerikt for oss alle. Alle er hjarteleg velkommen til Gudsteneste denne søndagen.

Førsteklasses

Kjenner du nokon som fyller 6 år i år (fødd 2012)? Herøy kyrkjelyd, Indre Herøy kyrkjelyd og Leikanger kyrkjelyd inviterer alle 6-åringar (fødd 2012) til “Førsteklasses”- ein miniskule i kyrkja! Vi skal møtast tre gonger på ettermiddagen for å synge, høyre historier frå Bibelen, leike og gjere oppgåver saman. Desse dagane skal vi bli kjend med bibelforteljingar og meir om dåpen ved å bruke ei
Read more…