Archive for August, 2017

Johnny Cash Messe

Søndag 10.09.2017, kl 1700 vert det Johnny Cash messe, ved Sindre Løvik. Sindre Løvik har sunge JC sine songar i mange år. Dette må du få med deg! Dette vert ein unik kveld. VEL MØTT! Det er gratis inngang/kollekt.

BARNEKOR

BARNEKOR   På torsdag f.k. kl 18 er det første barnekorøvinga i samband med storfamiliegudsteneste i Herøy kyrkje 24. sept. Vi øver kvar torsdag kl 18 fram til denne hendinga og vi tek sikte på å øve inn 2-3 songar vi kan synge. Alle barn frå barnehage- til og med skulealder er hjarteleg velkomne.

OPPSTART KYRKJEKOR

Herøy kyrkjekor startar oppatt etter sommarferien onsdag 30. aug. Koret har vore ein viktig aktør i kyrkjelydane i Herøy med base i Herøy kyrkje, der dei har vore sentrale i gudstenesta i over 30 år. Ved siden av dette bidreg koret i konsertsamanheng ved høve og har prosjekt i samarbeid med andre kor der det gis rom til utfordring utfolding
Read more…

Kyrkja / diakoniutvalet sin busstur hausten 2017

I år tek vi ein rundtur til kommuner sør for oss. De kan gå på undervegs, også i Stoksund og Myrvåg. Vi køyrer innom heile ni kommuner på rundturen. For dei fleste er vi på kjende vegar, men desto betre tid blir det då til koseleg prat og song på bussen. Vi besøker Stårheim kyrkje og friskar opp songar og
Read more…