Archive for April, 2016

Orgelmusikk for kristi himmelfart

Orgelkonsert i Herøy kyrkje. Musikk av Johann Sebastian Bach og Olivier Messiaen i Herøy kyrkje på Kristi himmelfartsdag 05. mai kl 1900 Dag Johan Flattun, orgel Fri inngang, kollekt til kyrkjemusikalsk arbeid. Velkomne!

MiniKRIK

  Søndag blir det miniKRIK (0-6 år) i kyrkjekjellaren. Det blir moro og fri aktivitet i gymsalen! Vi legg opp til enkel leik i starten før vi glir over i fri aktivitet med hopping på tjukkas, rulling, krabbing i tunnel, leik med ball og liknande. Aktivitetane er for det meste mest tilpassa barn under skulealder, men syskjen er også velkomne.
Read more…

VÅRDUGNAD i Herøy kyrkje

  Tysdag 26/04 og onsdag 27/04 frå kl 18.00. Vel den datoen som passar for deg.   Vi ynskjer å gjere det fint utanfor og inne i kyrkja!…

Festgudsteneste med konfirmantane

Festgudstenesta er ein viktig dag i konfirmantåret. Denne dagen skal konfirmantane vere med å ha oppgåver i gudstenesta. Det er ein festgudsteneste der det er konfirmantane som skal stå for det aller meste av programmet på ulike måtar som til dømes tekstlesing, bøn, song, lystenning, prosesjon mm. Det blir noko godt å bite i etter Gudstenesta på kyrkjekaffien. Vær med
Read more…

VÅRFEST FOR ELDRE I HERØY KYRKJE

Det vert fest i år og. Tidlegare har festen vore i mars, men sidan påska var så tidleg, ville vi vente til etter påske. Tysdag 12.april ynskjer vi deg velkomen til kosestund med program, god mat og møte med gamle og nye vener. Vi gled oss over å ha Bjørn Prytz, Fred Frantzen og Knut Arne Høyvik saman med oss.
Read more…