Archive for March, 2016

Årsmøte i Herøy sokn

Hugs årsmøte som begynner kl. 19.00 i dag torsdag den 31.03 kl. 19.00

Pasjonskonsert

Fasteaksjonen 2016

Tysdag 15. mars får folk i Herøy høve til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016. Då besøker konfirmantar, unge og vaksne frå Den Norske Kyrkja og Frikyrkja  alle husstandane for å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelps arbeid. Årets aksjon heiter “I kriser er vatn kritisk”. I fokus står Kirkens Nødhjelp sitt vannarbeid i katastrofar, og korleis klimaendringane skapar fleire
Read more…

Søndagsskulens dag

Velkomen til søndagsskulens dag på søndag kl. 1100 i Herøy kyrkje!  

Kyrkjekontoret er stengt på onsdag

Onsdag 09.03.16 er kyrkjekontoret stengt grunna prostidag.