Archive for June, 2015

Kyrkjekontoret er stengt på torsdag

Torsdag 18.06 er kyrkjekontoret stengt!

Informasjonsmøte om konfirmantåret 2015/2016

Stad: Herøy kyrkje Tid: Tysdag 16.06 kl. 18.00 Meir info finn dykk her: http://www.heroy-kyrkje.no/konfirmant-2016/  

VG-teiknaren Roar Hagen til Herøy kyrkje søndag kveld

Roar Hagen, VG sin profilerte karikaturteiknar, er samtalegjest i kveldsmessa i Herøy kyrkje komande søndag. Han er ekte sunnmøring, fødd og oppvaksen i Ørsta, og har dei siste 30 åra vore teiknar i VG. Der har han dagleg kommentert aktuelle hendingar med streken sin, og han har etterkvart fått eit ry som ein av dei mest ettertrakta teiknarane i norsk
Read more…

FØRSKULEGUDSTENESTE I HERØY KYRKJE

Alle gutar og jenter i Herøy sokn som skal begynne på skule til hausten er invitert til kyrkja på søndag kl. 11 for å få boka som de ser på bilete, samt ei lita overrasking. Elles kan vi love mange kjende og flotte allsongar og ein vakker dåpssalme. Gudstenesta avsluttast med nok ei overrasking som borna som kjem kan glede
Read more…

HAR DU EIN GOD IDE?

Myldrekveld tysdag 09.juni kl 20.00 Vi skal fylle den nye kyrkjekjellaren med aktivitar for store og små, gamle og unge! Alle er hjarteleg velkomne til å kome med innspel og forslag til gode aktivitetar. Tysdag 9.juni har vi ei samling der vi let vyane og forslaga få fritt spelerom. Vi startar klokka 20.00 med ein god kveldsmat. Dei unge er
Read more…

KYRKJEVAL 2015

VALLISTENE TIL SOKNERÅDSVALET I HERØY HAUSTEN 2015 Som kjent skal det vere soknerådsval hausten 2015. Soknerådsvalet skjer til same tid og i same bygg som det vert halde kommunestyre val, denne dagen er altså måndag 14. september. Førehandsrøysting vert på kyrkjekontoret frå 10. august. Etter at nominasjonsperioden no er over, er kandidatlistene til soknerådsvalet 2015 no klare. Herøy sokneråd skal
Read more…