Archive for February, 2015

MINNEKONSERTAR FOR ALLE SØRGJANDE 21. OG 22. MARS

– Med aktørar frå Herøy, Sande, Ulstein, Volda, Giske og Svelvik i Herøy kyrkje Sorg og smerte i samband med t.d. dødsfall, sjukdom og oppløyste samlivsforhold, er noko mange menneske møter i livet. I konsertar i Herøy kyrkje i mars, vil ein bruke song og musikk til å tolke kjensler, lindre sorg og smerte og gi påfyll av krefter. Å
Read more…

Heimane Våre-kveld med Rune Larsen

Fredag 24. april vert det ein ny festkveld i Herøy kyrkje med Heimane Våre. Songaren Rune Larsen deltek for femte gong. I år deltek Larsen med showet ”Frå rockens konge til Kongenes Konge” i samspel med pianist Terje Kleppe. Elles vert det også fleire innlegg, eit kåseri og mange lokale musikalske innslag.   Den første Heimane Våre-samlinga vart arrangert for
Read more…

BØNETRE I HERØY KYRKJE

Vi går til helga inn i fastetida og det vil vi markere med eit bønetre bakerst i kyrkjeromet. Her kan man velje ein eller fleire trådar i regnbogens fargar, be ei bøn og knyte dei opp i treet. På plakaten attmed er det skrive bøner for kvar av fargane, der vi lyfter fram ein kvardagshelt frå kirkens nødhjelp sitt arbeid.
Read more…

Kyrkjekontoret stengt 11.02

På grunn av kurs er kyrkjekontoret stengt onsdag 11.02