Archive for May, 2014

Noregspremiere i Herøy kyrkje!

Laurdag 31.05 vitjar Bøen/Fiskaaen Duo Herøy kyrkje for andre gong. Her vert det mellom anna høve til å høyre ei fyrsteframføring i Noreg (etter det utøvar og arrangør kjenner til) av Astor Piazzolla sitt verk Las Cuatro Estaciones Porteñasarrangert for fløyte og gitarduo. Las Cuatro Estaciones Porteñas, Dei fire årstider på norsk, er den argentinske tangokomponiste Astor Piazzolla sin freistnad
Read more…

Temakveld i Herøy kyrkje

Det er snart den siste tysdagen også denne månaden, og det betyr at vi samlast til ny temakveld i Herøy kyrkje tysdag 27.mai . Denne gongen tek vi utgangspunkt i det første programmet i TV-serien ”Bibelen”, og tek føre oss emnet ”Skapinga”. Temaet er interessant. Spørsmålsstillinga er om dei som tek bibelen bokstaveleg, har rett, når dei hevdar at skapinga
Read more…

Friluftsgudsteneste på Skorpa

Gudstenesta på Helgetorsdag (29.5.) i Herøy Sokn er i år lagd til Skorpa. Det er vel meir eller mindre tradisjon at det vert halde friluftsgudsteneste på denne dagen, men om det har vore gjort på Skorpa før skal vere usagt. Like fullt har Vestlandsnytt/Kåre Kvalsvik tidlegare i vinter gjeve oss opplysningar om at det har vore halde store kristelege samlingar
Read more…

SJU SALMAR og nokre til

Då forfattaren, radio-mannen, læraren og talaren Arne Grimstad frå Hareid fylte 90 år i fjor, vart CD-en ”Du sanne himmellys” gitt ut med sju av dei mest sentrale kristne dikta hans. Dikta er tonesette av Kai Robert Johansen. Arr.: Tom Rønningssveen. Dei tre siste kveldane i mai 2014 blir desse salmane presenterte i ei utvida konsert-ramme i tre kyrkjer på
Read more…

Frå aust mot nord. Orgelmusikk i Herøy Kyrkje.

Torsdag 22.05.2014  vert det høve å vera med på ei spanande musikalsk reise i Herøy kyrkje. Michal F. Runowski tek publikum med frå aust mot nord og reisa skal gå til ukjent terreng. Runowski har noe stykkar frå Polen i handa, heimlandet sitt. Han er født i Polen men vaksen opp i Berlin og har utdanning som kantor, konsertorganist og
Read more…