Archive for April, 2014

Temakveldar i Herøy kyrkje

Soknerådet har lenge hatt eit ynskje om å legge til rette for at ein kan samlast nokre kveldar der ein tek føre seg aktuelle tema. Og no har soknerådet klar ein plan. NRK har tidlegare sendt ein serie på 7 episodar med tittelen ”Bibelen”. Denne serien kjem i reprise no i påska. Første program sendast måndag 14.april (dagen etter palmesøndag)
Read more…

Festgudstene med konfirmantane

Søndag 6.april kl. 1100 Fungerande sokneprest Bjørn G. Leinebø, Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo Kantor Dag Johan Flattun, Kyrkjekoret Offer til Kirkens Nødhjelp/Fasteaksjonen Etter gudstenesta starter Fasteaksjonen. Konfirmantane tek del i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon