SUPER-TORSDAG

HURRA – endeleg er det klart for SUPER-TORSDAG igjen!!På torsdag (6.mai) møtast vi til Super-Torsdag ved Djupvikvatnet (Gurskøy / Myrvåg). Vi møtast ved rasteplassen kl.17 og et grillmat saman før det vert leikar og konkurransar i 17.mai-stil (potetløp, boksekast mm.) Vi stiller med grillmat (pølser og hamburger), ta med drikke sjølv. Ta også gjerne med fleirgongsfat og koppar sjølve, så
Read more…

Konfirmasjonsgudsteneste og dåpsgudsteneste med nattverd i helga

Søndag føremiddag vert det konfirmasjonsgudsteneste i Leikanger kyrkje for 2 konfirmantar og deira familiar og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som blir konfirmert i Leikanger kyrkje er: Brage Baade Hasund Adrian Husøy Song av Brigitta Hauge, musikk ved organist Dag Johan Flattun. Fung. sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo med fleire deltek i
Read more…

KONFIRMASJONSGUDSTENESTE OG JUBILEUMSGUDSTENESTE

Søndag føremiddag vert det innhaldsrike gudstenester. I Herøy kyrkje vert det ei konfirmasjonsgudsteneste for 4 konfirmantar og deira familier og gjestar. Dei andre konfirmantane ventar med konfirmasjonen til september. Dei som skal konfirmerast er: Ver-Daniel Sta. Maria NilsenBirk SævikVeronica Pedersen VedvikKaroline Othelie Åsberg På søndag blir det song av May-Linn Andersen, musikk ved organist Dag Johan Flattun.Fung. sokneprest Solfrid Leinebø
Read more…

Dåpsgudsteneste og festgudsteneste i helga

Søndag føremiddag vert det ei opa dåpsgudsteneste i Leikanger kyrkje. Det er fortsatt slik at vi ikkje kan vere så mange tilstades i gudstenestene, og det er difor ikkje plass til fleire enn 50. Vi held fortsatt på god avstand og elles godt smittevern i alle våre gudstenester. Fleire dåpsfamilier har valgt å utsetje dåpen, men fleire ser no at
Read more…

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med? Prestane og diakonen i Herøy er tilgjengeleg for eit prat (eller fleire) for dei som ynskjer det! Solfrid Leinebø (prest): 41 86 07 77 Rolf Schanke-Eikum (prest): 97 50 50 15 Ragnhild Danbolt Øygard (diakon): 41 86 07 84 Vi er tilgjengelig for samtale om smått og stort – og vi har teieplikt. Om
Read more…

MUSIKKANDAKT

Link til musikkandakt: https://www.youtube.com/watch?v=tA5PDf0zm74 Søndag 11.04. vil vi sende ei musikkandakt frå Leikanger kyrkje kl 11:00 med sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.Solosong ved Idun Dyrhaug Voldnes.Ved orgelet sit kantor Dag Johan Flattun.

Digitale Gudstenester i påska

Her kjem linkane til påska sine Gudstenester i Herøy kyrkje, som du kan sjå når du vil. Palmesøndag: https://www.youtube.com/watch?v=-GXenJdTMoM&t=18s Skjærtorsdag: https://www.youtube.com/watch?v=XsW6XFiAL30&t=8s Langfredag: https://www.youtube.com/watch?v=XBMSw6EJk6I 1.Påskedag: https://www.youtube.com/watch?v=jhQOoJbkHF0&t=5s Her finn de mange av dei digitale Gudstenestene i frå Herøy kyrkje: https://www.youtube.com/channel/UCIxkMZrDgwvzGw9ut7VtLPw

Påska i Herøy kyrkje

FESTGUDSTENESTE MED KONFIRMANTAR

Søndag er det ein stor dag for kyrkjelydane i Indre Herøy og Leikanger og ikkje minst for konfirmantane og familiane deira. Det er tid for festgudsteneste i Leikanger kyrkje. Gudstenesta er ikkje lenger ein test av kva konfirmantane kan, men det er ei flott markering av at konfirmantåret snart er over. Vi gler oss til å få vise fram alle
Read more…

Fasteaksjonen 2021

Årets fasteaksjon blir annleis også i år grunna koronasituasjonen. I staden for at konfirmantane i Herøy går rundt med bøsse på dørene, har vi oppretta innsamlingsaksjon på facebook og spleis. I dag er 785 millioner mennesker i verda utan tilgang til retnt vatn. Aldri før har reint vatn og såpe vert så viktig som under pandemien. Hjelp Kirkens Nødhjelp å
Read more…