Home » Velkomen til SONGGUDSTENESTE i Leikanger kyrkje søndag 20.mars kl 19 – på 3.søndag i fastetida.

Velkomen til SONGGUDSTENESTE i Leikanger kyrkje søndag 20.mars kl 19 – på 3.søndag i fastetida.

Velkomen til SONGGUDSTENESTE i Leikanger kyrkje søndag 20.mars kl 19 – på 3.søndag i fastetida.Det blir gode salmer og allsong. Musiker og songar Ingrid Nerhoel leder oss i allsongen og vil også synge noko åleine. Fung sokneprest sokneprest Solfrid Leinebø Seljås er liturg og held preike over forteljingsteksta denne søndagen frå 1.mos 37 – 50. Dei store forteljingane i Bibelen er så menneskelege. Menneskehjartet har vore det same til alle tider, og i denne forteljinga handler det om Josef og brødrene. Kan vi som lever i dag ta med oss noko frå desse forteljingane, inn i våre liv? Det blir elles nattverd og forbøn for Ukraina, Russland og verda. Offeret går denne gongen til Redd Barna med fokus på deira arbeid i og med flyktningar frå Ukraina. Rett etter songgudstenesta vert det ÅRSMØTE med årsmelding, og rekneskap og orienteringar om kyrkja, kyrkjegarden og kyrkjelyden. Vel møtt!