Home » UTEGUDSTENESTE PÅ HERØY GAMLE KYRKJESTAD

UTEGUDSTENESTE PÅ HERØY GAMLE KYRKJESTAD

Det blir diverre ikkje herøyspel i år, men Gudsteneste saman med Herøy frikyrkje skal det bli. Det skjer no på søndag kl. 11.00 på Herøy gamle kyrkjestad. Dei som deltek er vikarprest Leidulv Grimstad, Pastor Knut Magne Dalsbø. Musikk ved Kantor Dag Johan Flattun og ei blåserekke med Arild Storvik, Harald Sætre, Marita T. Voldnes og Sigrunn Bigset. Det er open kafe etter gudstenesta. Velkomen!