Home » TWEENS

TWEENS

FREDAG KL. 18-20 VERT DET KLUBB I KYRKJEKJELLAREN I Herøy KYRKJE for jente- og gutetweens i 6. og 7. klasse!!! På klubben har vi det kjekt med nye og gamle vener, speler spel, har det gøy i gymsalen eller speler playstation.  I tillegg har vi mat, kiosksal og andakt!

Håper at du kjemJ

Tweens vert fylgjande dagar:

25.09, 30.10 og 27.11

TWEENS