Home » TWEENS

TWEENS

Alle 6. og 7. klassingar er velkomen til siste Tweens før jul på fredag kl. 18-20. Vi serverer gratis brownie i tilegg til vanleg kiosk