Home » Konfirmasjon

Konfirmasjon

Her finn dykk info:

KonfirmanthefteInfoNy20182019

Facebookgrupper – https://www.facebook.com/groups/2194592103904279/ (Herøy sokn), https://www.facebook.com/groups/177456542962082/  (Indre Herøy og Leikanger sokn)

Avtale om deltaking i konfirmanttida

Info om konfirmant og foreldreoppgaver

Confirmation Heroy