Home » Prosjektbarnekor

Prosjektbarnekor

Sida jul 2014 har det vore eit barnekor i Herøy kyrkje for barn i barneskulealder (ca. 7-11 år). Koret har hittil delteke på familiegudstenester og på basar. Øvingar og framføringar har så langt vore på prosjektbasis i staden for faste øvingar, det vil seie at koret samlar seg til øving ein gong i veka ca. tre veker før ei framføring. Dette har vore av omsyn til fleksibilitet. Meininga med koret er å ha eit etablert barnekor som er med å skape innhald, og å få barn til å delta aktivt på barne- og familiegudstenester og anna aktivitet i kyrkja. Songar som barnekoret har sunge har så langt vore børudsongar, julesongar av Tore Aas og Jarle Waldemar som er tilpassa aldersgruppa. Vi kjem til å basere songval utifrå tilgjengelegheit og pedagogiske rammeverk for denne aldersgruppa.

Alle som ønsker å bli med er velkomne. 🙂

Ta kontakt med kantor Dag Johan Flattun på epost: organist@heroy-kyrkje.no dersom det er spørsmål.

 

10321083_1044892228854353_3820378422450475835_o