Home » 4 års bok

4 års bok

Vi ynskjer å gjere stas på fireåringane våre! Derfor har vi kjøpt inn ein fireårsbok vi vil gje til dei. Denne boka deler vi ut på ein familiegudsteneste. I forkant av familiegudstenesta inviterer vi til en samling i kyrkja. Der øver vi inn nokon songar fireåringane skal syngje på gudstenesta. I tillegg blir det pølse og brød til alle, undretur i kyrkja og dei får høyre ein forteljing. Invitasjonar kjem i posten når det nærmar seg. Velkomen!

Mi kyrkjebok 4