Home » Temakveld “Abraham” i Herøy kyrkje

Temakveld “Abraham” i Herøy kyrkje

Det kokar i Midt-Austen igjen. Det er ikkje første gongen det er ufred der nede. To folkegrupper ligg i strid, og begge kallar seg Abrahams barn.

Dette er noko av bakgrunnen når vi tysdag i neste veke samlast til temakveld i Herøy kyrkje. Då er det siste tysdagen i august månad, og det betyr ny temakveld med bibelhistorie. Vi ser då neste episode i NRK-serien ”Bibelen”, og denne gongen er det program nr.2 med tittelen ”Abraham” som er utgangspunktet.

Dette er tidsaktuelt stoff, og vi vonar at vi i fellesskap kan få meir innsikt i dette sentrale temaet i Bibelen. Herøy sokneråd står som arrangør, og syter også for ei enkel bevertning.

Alle er velkomne!