Home » Tårnagent i Indre Herøy kyrkje.

Tårnagent i Indre Herøy kyrkje.

Søndag 09 februar inviterast alle 3. klassingane i Indre Herøy og Leikanger sokn  til å vere med på tårnagentgudsteneste.

På den gudstenesta skal alle 3. klassingane busett i dei to sokna få boka «Skatten i Liljedal». Dei som ikkje er medlem i kyrkja er og velkomne til å få bok!