Home » SUPPLERANDE NOMINASJON AV KANDIDATAR TIL SOKNERÅD

SUPPLERANDE NOMINASJON AV KANDIDATAR TIL SOKNERÅD

No er det tid for det som vert kalla supplerande nominasjon av kandidatar til sokneråda i Herøy! Her finn lister med kandidatar. Herøy sokn si liste er klar, men vi treng hjelp til kandidatar i Indre Herøy sokn og Leikanger sokn.

Er det andre folk du kunne tenkje deg skulle sitje i soknerådet der du bur? No er det høve til supplerande nominasjon. Dette betyr at fem medlemer som har stemmerett i soknet, kan gå saman om å fremme tilleggskandidatar til vallista. Frist for å levere forslag til kandidatar er 15. mai kl 12. Liste skal leverast til kyrkjekontoret. Les meir om kirkevalet på kirkevalget.no. Kirkevalet finn stad (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk førehandsstemming frå 10. august. Valet blir gjennomført som fleirtallsval.

Liste til nytt sokneråd frå hausten 2023 – Leikanger sokn

   
1.Monica Johansen SætreGurskøy
2.Wenche ÅrdalGurskøy
3.Elin Kleppe OlsenGurskøy

Liste til nytt sokneråd frå hausten 2023 – Indre Herøy sokn

1. Magnar Storøy Tjørvåg
2.Sigrunn BigsetTjørvåg
3.Lillan Annie Furstrand RaftesethTjørvåg