Home » Søndag 23.april kl 11-1215 Gudsteneste i Herøy kyrkje

Søndag 23.april kl 11-1215 Gudsteneste i Herøy kyrkje

Søndag 23.april kl 11-1215 Gudsteneste i Herøy kyrkje

og områdestemne på Kjeldsund etterpå.

Dagen startar med ei gudsteneste i Herøy kyrkje. Nils Endre Eikeland frå NMS talar og det blir flaggborg, vakker song og musikk, dåp, søndagsskule, nattverd og bøn. Prest Kjell-Roger Isene leier gudstenesta saman med musikalsk ansvarleg Ann-Kristin Frantsen. Johanne Leinebø er klokkar og si songruppe deltek med god song.

Etter gudstenesta er alle inviterte til Områdestemnet på vakre Kjeldsund. Det blir ein kjekk dag med variert program og opplegg for heile familien. Det er «Knøtteleir» denne helga, og det blir m.a. arrangert «Misjonstivoli» med masse kjekke aktivitetar. Her blir det også sal av pølser og brus. For den som heller vil nyte ein god middag kan du få kjøpe det. Etter middag og god prat er det årsmøte for den som ynskjer og delta på det før dagen blir avslutta med ein variert misjonsfest!

Alle er velkomne til gudsteneste og til Kjeldsund på søndag!