Home » Søndag 13.mars kl 17.00 i Indre Herøy kyrkje er du VELKOMEN TIL TÅRNAGENTGUDSTENESTE

Søndag 13.mars kl 17.00 i Indre Herøy kyrkje er du VELKOMEN TIL TÅRNAGENTGUDSTENESTE

Ei gudsteneste for alle, for små og store!Barn i 3.klasse frå Moltu skule, Stoksund skule, Leikong skule og Møre barne- og ungdomsskule er spesielt invitert🙂 Medvirkande er: Vikarprest Sigmund Bjerkvik, kyrkjelydspedagogane Karl Anders Brendmo og Karoline Husøy Kopperstad. Kantor Dag Johan Flattun , klokkar Oddgeir Valen m.fl.Takkofferet går denne søndagen til: Redd Barna (med fokus på hjelp til Ukraina)Kom og ver med i salmer og bøn saman med borna på 3.trinn som har vore i kyrkja frå kl 14 med å løyse mysterium i kyrkja🀄🙏 og i kyrkjetårnet og med å førebu gudstenesta. Om du ikkje har høve til å kome til gudsteneste denne søndagen, så kan du støtte Redd Barna med å ofre til Indre Herøy kyrkje via VIPPS 563595. Pengene blir sendt rett vidare, så det kan bli til hjelp via Redd Barnas distribusjonsnettverk og hjelpearbeidarar inne i Ukraina.