Home » Leikanger Sokneråd

Leikanger Sokneråd

Medlemar

May Flisen Dimmen

Birger Djupvik

Viviann Kleppe

Eldbjørn Almestad

Otto Werner Khile

Ilse Johnsen

 

Varamedlemar

Anne Grete Voldnes

Henry Steinsvik

Monika Sætre