Dugnad på laurdag – Herøy Kyrkje

Oppstart av Tweens

Oppstart av konfirmantåret

Første helga i september startar vi opp eit nytt konfirmantår med både konfirmantlaurdag den 01.09 og presentasjonsgudsteneste den 02.09. Vi gleder oss noe enormt til å ta i mot eit nytt kull. Vi er sikre på at året skal bli minnerikt for oss alle. Alle er hjarteleg velkommen til Gudsteneste denne søndagen.

Førsteklasses

Kjenner du nokon som fyller 6 år i år (fødd 2012)? Herøy kyrkjelyd, Indre Herøy kyrkjelyd og Leikanger kyrkjelyd inviterer alle 6-åringar (fødd 2012) til “Førsteklasses”- ein miniskule i kyrkja! Vi skal møtast tre gonger på ettermiddagen for å synge, høyre historier frå Bibelen, leike og gjere oppgåver saman. Desse dagane skal vi bli kjend med bibelforteljingar og meir om dåpen ved å bruke ei
Read more…

Kystpilgrimsleia

PROGRAM FOR BISPEVISITAS I HERØY – 29.mai til 03.juni

Fylgjande ope program for dagane tysdag 29.mai til søndag 03.juni 2018 Tysdag 29.05 i Herøy kyrkje kl.18:00 – Informasjonsmøte om konfirmantåret 2018/2019, for konfirmantar og foreldre. kl.19:30 – Soknerådsmøte/fellesrådsmøte Onsdag 30.05 kl.10:30 – Gudsteneste i Herøy kyrkje kl.12:00 – Babysong på Open barnehage i Herøy kyrkje, (0-5 år m/foreldre) kl.17:00 – Pinsefest for 5-åringar (f.2013) m/familie i Indre Herøy kyrkje.
Read more…

Konfirmant 2018/2019?

  Her kjem meir informasjon om opplegget vårt neste år: KonfirmanthefteInfoNy20182019

SISTE TWEENS FØR FERIEN den 25.05 kl. 18-20

FANTASTISK FLOTT KONSERT I HERØY KYRKJE

KONFIRMASJONAR I HERØY

Kjære konfirmantar, familie, vener og kyrkjelydane i Herøy: Velkomen til feiring av konfirmantane våre! Konfirmasjonsgudstenester søndag 6.mai: Leikanger kyrkje kl.11:00 August Anton Winsnes Nicholai Berge Pettersen Kamilla Strand Djupvik Herøy kyrkje kl.11:00 Emilie Moltu Hauge Teodor Vike Harsvik Anna-Lina Helde Tora Remøy Pettersen Lukas Sævik Pedersen Justin Phraengsuwan Kleppe Lilly Skorpen Berge Jonas Kvalsund Hansen Oline Gjerdsbakk Anne-Mari Berge Vågsholm Veronica Leine Hareide Alfred
Read more…