Søndagsskule den 13.01

Elise Frøyen er klar til å ha søndagsskule på søndag i Herøy Kyrkje frå cirka klokka 11.20. Vel møtt! 🙂

Tårnagentgudsteneste

På søndag i Leikanger kyrkje er det familiegudsteneste med barnedåp, song av tårnagentane og utdeling av boka Skatten i Liljedal til alle 3 klassingar i Indre Herøy og Leikanger sokn. Forbønene på denne gudstenesta er laga av tårnagentane. Etter Gudstenesta blir det kyrkjekaffi med mykje godt å ete og drikke. Alle er hjarteleg velkomne.

JULA 2018 I KYRKJENE I HERØY

JULAFTAN – 24/12 HERØY KYRKJE KL. 14.00    FAMILIEGUDSTENESTE HERØY KYRKJE KL. 15.30    GUDSTENESTE INDRE HERØY KYRKJE KL. 16.00 GUDSTENESTE LEIKANGER KYRKJE KL. 14.30    GUDSTENESTE JULEDAG – 25/12 HERØY KYRKJE KL. 12.00    HØGTIDSGUDSTENESTE INDRE HERØY KYRKJE KL. 11.00  HØGTIDSGUDSTENESTE 2. JULEDAG – 26/12 LEIKANGER KYRKJE KL. 11.00    HØGTIDSGUDSTENESTE NYÅRSAFTAN – 31/12 HERØY KYRKJE KL. 21.00    GUDSTENESTE NYÅRSDAG – 1/1/19 INDRE HERØY
Read more…

VIGSLING AV KATEKET OG UTDELING AV 4 ÅRSBOK

På søndag ynskjer vi alle velkomne til Herøy Kyrkje. Då kjem blant anna biskopen for å vigsle Elise Frøyen til kateket. 4 åringane kjem til kyrkje for å ta i mot 4 årsbøkene sine og for å hjelpe til under samlingsbøna. Det er også ein stor festdag for dei to familiane som skal ha barnedåp denne dagen. Midtveis i Gudstenesta
Read more…

Krikkonfirmantar på tur

Bileta er henta frå turen dei hadde i går tysdag den 16.10. Dei gjekk langs fjøra frå Toftestøda til Igesund. God stemning. Det var ein kjekke tur.  

Naturen syng

Tid og stad: Fredag 26. oktober 2018 klokken 20:30 i Herøy Kyrkje Vakre salmar og songar møter mektig natur når Håvard Sveås (sang/musikk) og Øyvind Kåre Sunde (bilete) tek deg med på ei reise gjennom sangtekstane og let naturbilete vere med og fortelje historiene. Etter konserten vert det høve til å kjøpe Naturen syng- kalender for 2019 med 12 flotte
Read more…

MORTEN SAMUELSEN MED SALMEKVELD I HERØY KYRKJE LAURDAG 06.10

Morten Samuelsen er kjend for mange i Herøy etter at han hadde salmekveld på Nerlandsøy bedehus, og no får fleire høve til å vere med på salmekveld med han. Samuelsen har med si sereigne, varme stemme og si unike formidlingsevne nådd mange hjarter med songen sin. Han har sunge sidan han var 8 år og vore med på fleire cd-produksjonar
Read more…

Kveldsmesse med fokus på menneske i krise

Kvart 40. sekund tek eit menneske sitt eige liv. Det er bakgrunnen for at Verdensdagen for sjølvmordsforebygging vart markert 10. september. I forlenginga av denne markeringa blir kveldsmessa i Herøy kyrkje komande søndag prega av innsatsen for å hjelpe menneske i krise. Hilde Lillestøl er samtalegjest. Ho leier Kirkens SOS si avdeling i vårt fylke, og i samtale med Jens
Read more…

Familiegudsteneste med bokutdeling til komande 1. klassingar

Søndag inviterer vi til familiegudsteneste i Herøy kyrkje og i Indre Herøy Kyrkje. Alle som begynte på skule no i haust får boka «Alle gode ting», som er ei spennande aktivitetsbok om kristen tru og tradisjon. Boka er laga til born som held på å lære seg å lese og skrive. Barnet kan løyse dei fleste oppgåvene på eiga hand.
Read more…

Kirkens SOS

Er du ein god lyttar? Nye frivillige søkes da Kirkens SOS skal åpne ei lita chatteavdeling i Myrvåg. Nytt innføringskurs tek til i slutten av september. Hilde Lillestøl, nyesjefen i Kirkens SOS i Ålesund, kjem forresten som samtalegjest i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 23. september. Sjå: https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg