GUDSTENESTE FRÅ HERØY KYRKJE SØNDAG 29. MARS

GUDSTENESTE FRÅ HERØY KYRKJE SØNDAG 29. MARSI desse underlege og vanskelege tider når vi ikkje kan samlast til gudsteneste i kyrkjene våre, kan vi heldigvis ta del i gudsteneste heime i eiga stove ved hjelp av internett og radio. Bygderadio Vest og ein dyktig gjeng med frivillige har produsert Gudsteneste med sokneprest Bjørn Leinebø, kantor Dag Johan Flattun og Johanne
Read more…

Fasteaksjonen 2020

https://www.facebook.com/donate/207197913865731/?fundraiser_source=external_url Gje eit liv med vatn Klimaendringar, fattigdom, krig og konflikt er diverre ein sentral del av verdsbilete. Då er det godt å sjå at det nyttar å hjelpe og at pengane som samlast inn kjem fram. Kirkens Nødhjelp sitt arbeid med reint vatn og hygiene reddar liv kvar einaste dag. Akkurat no er kyrkjelydar over heile Noreg klare til
Read more…

KORONAVIRUS – Tiltak i Herøy Kyrkje

SYNG MED OSS ER AVLYST

Herøy Kyrkje 01.03.2020

Petter Dass samling

Søndagsskulens dag

Brandalskoret og ”protestlege” i Herøy kyrkje komande søndag

Brandalskoret og ”protestlege”  i Herøy kyrkje komande søndag Brandalskoret kjem til Herøy kyrkje søndag kveld. Det er eit livskraftig blandakor heimehøyrande på Brandal og sist haust feira dei 20 år med stor jubileumskonsert på Sjøborg i Ulsteinvik. Koret har 45 songarar, Trond Bigset er styreleiar og Ingrid Remø, med djupe røter i Herøy, er dirigent. ”Protestlegen” og Heidersprisvinnaren Egil Romslo
Read more…

AFTER EIGHT HERØY

Fredagstreffet er historie, men fortvil ikkje. Ein ny ungdomsklubb starter no opp i kyrkjekjelleren. Vi starter no på fredag den 14.02 kl. 20.30 til 23.00. Dei to neste klubbdagane er 13.03 og 17.04. Klokkeslettet er det same. Klubben er for 8-10 klasse.

Tårnagent i Indre Herøy kyrkje.

Søndag 09 februar inviterast alle 3. klassingane i Indre Herøy og Leikanger sokn  til å vere med på tårnagentgudsteneste. På den gudstenesta skal alle 3. klassingane busett i dei to sokna få boka «Skatten i Liljedal». Dei som ikkje er medlem i kyrkja er og velkomne til å få bok!