Eivind Skeie og Martin Luther kjem til Herøy

Eivind Skeie og Martin Luther kjem til Herøy   Onsdag 27. september arrangerer vi salmekveld I Herøy kyrkje som eit ledd i 500 årsmarkeringa for reformasjonen. I dette høve kjem teologen og salmediktaren Eivind Skeie til Herøy og i reisefylgje har han med seg sjølvaste Martin Luther. Skeie skal halde eit foredrag om Martin Luther, hans liv gudstenestesyn og salmedikting.
Read more…

Hausttakkefest for 8-åringar i Kyrkja

«O, du som metter liten fugl» – Hausttakkefest kyrkja! «O, du som metter liten fugl, velsign vår mat O, Gud. Amen» I mange heimer vert dette verset sunge før ein skal ete saman. Kvifor gjer ein det? Du som har fylt eller vert 8 år i haust (går i 3.klasse på skulen) er invitert til å lære meir om dette
Read more…

Kveldsmesse

Klosternonne og Herøy Brass  i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 17. september     Dei populære kveldsmessene i Herøy kyrkje startar haustsemesteret søndag 17. september med storfin musikk av Herøy Brass og eit spennande besøk av ei nonne frå Tautra Kloster.   Anne Elizabeth Sweet er ei amerikansk kvinne som kom til Norge, gjekk inn i Cistercienserordenen og vart nonne
Read more…

Johnny Cash Messe

Søndag 10.09.2017, kl 1700 vert det Johnny Cash messe, ved Sindre Løvik. Sindre Løvik har sunge JC sine songar i mange år. Dette må du få med deg! Dette vert ein unik kveld. VEL MØTT! Det er gratis inngang/kollekt.

BARNEKOR

BARNEKOR   På torsdag f.k. kl 18 er det første barnekorøvinga i samband med storfamiliegudsteneste i Herøy kyrkje 24. sept. Vi øver kvar torsdag kl 18 fram til denne hendinga og vi tek sikte på å øve inn 2-3 songar vi kan synge. Alle barn frå barnehage- til og med skulealder er hjarteleg velkomne.

OPPSTART KYRKJEKOR

Herøy kyrkjekor startar oppatt etter sommarferien onsdag 30. aug. Koret har vore ein viktig aktør i kyrkjelydane i Herøy med base i Herøy kyrkje, der dei har vore sentrale i gudstenesta i over 30 år. Ved siden av dette bidreg koret i konsertsamanheng ved høve og har prosjekt i samarbeid med andre kor der det gis rom til utfordring utfolding
Read more…

Kyrkja / diakoniutvalet sin busstur hausten 2017

I år tek vi ein rundtur til kommuner sør for oss. De kan gå på undervegs, også i Stoksund og Myrvåg. Vi køyrer innom heile ni kommuner på rundturen. For dei fleste er vi på kjende vegar, men desto betre tid blir det då til koseleg prat og song på bussen. Vi besøker Stårheim kyrkje og friskar opp songar og
Read more…

Britisk stjerneorganist til Herøy

Den engelske konsertorganisten Stephen Farr kjem til Herøy 11. juli for å halde konsert i Herøy kyrkje. Han er konsertorganist med lang fartstid, og plateinnspelingar bak seg. Han er ein av dei yngste som nokon gong har motteke støtte frå Grevinnen av Münsters musikkfond. Han har og i ung alder vunne fleire internasjonale konkurransar i solistisk orgelspel, og opptrer regelmessig
Read more…

GOD SOMMAR

Påmelding til konfirmasjon på nett

For første gang åpner vi for å melde seg på til konfirmasjon på nettet. Berre å følge linken og instruksene. https://minkirkeside.no/heroy