TWEENS PÅ FREDAG – 6 og 7 Klasse

Kva skjer i kyrkjene – Veke 42

KRIK Step – Herøy kyrkje 16/10/2017 20:00 For damer Open barnehagen – Herøy kyrkje 18/10/2017 10:00 Klede til glede – Herøy kyrkje 18/10/2017 13:30 Kyrkjekor – Herøy kyrkje 18/10/2017 19:30 Samling for 4 åringane i Herøy sokn 19/10/2017 16:45 Fredagstreff 20/10/2017 20:30 Besøk frå Krik Vestnes Familiegudstenteneste – Herøy kyrkje 22/10/2017 11:00 Utdeling av 4 årsbok Gudsteneste – Indre Herøy kyrkje 22/10/2017 11:00

Samling for 4 åringane i Herøy sokn

KJÆRE DEG SOM ER 4 ÅR! Torsdag 19.oktober er alle 4- åringane med familie invitert til kyrkja kl 17:00-18:30. Det vert servert suppe frå 16:45-17:15, så ein kan kome litt før om ein ønskjer det. Deretter skal vi ha ei samling for alle 4 åringane slik at du får bli litt kjent med kyrkja før du skal på gudsteneste den
Read more…

Orgelkonsert for reformasjonsjubileet

Laurdag 4. November kl 19 i Herøy kyrkje. Gratis inngang, kollekt. Reformasjonen hadde ikkje berre åndelige politiske ringverknadar, på det musikalske hadde den og stor verknad. Salmane vart satt til folkelege melodiar som ga høve til heile at kyrkjelyden fekk syngja med. Dei liturgiske ledda og det som vart forkynt var ofte komplementert i salmen og i Luther sine salmar
Read more…

Syng med oss

Kveldsmesse

Karsten Warholm og Johnny Cash i kulissane i Herøy kyrkje søndag kveld   Karsten Warholm og Johnny Cash lurer i kulissane i Herøy kyrkje komande søndag kveld. Ingen av dei er til stades, men dei har gode ambassadørar.   Trond Berg frå Ulsteinvik er samtalegjest i kveldsmessa. Han er leiar i Dimna Idrettslag, og han frydar seg over suksessen til
Read more…

High Five-klubben – klubb for 5.klassingar

Velkommen til High Five klubben! I haust startar vi opp att ein eigen klubb for 5. klasse. Den heiter High Five klubben. Vi samlast anna kvar tysdag (partalsveker) frå kl.14.15-16.00. Fyrste samling er tysdag 3.oktober. Send påmeldinga til anita.reite.onen@heroy-kyrkje.no. Påmeldingsfrist er 2. oktober. Det blir leik, litt å bite i, andakt, aktiviteter, hobbyoppgåver, sprell i gymsalen og meir. Dei som
Read more…

Eivind Skeie og Martin Luther kjem til Herøy

Eivind Skeie og Martin Luther kjem til Herøy   Onsdag 27. september arrangerer vi salmekveld I Herøy kyrkje som eit ledd i 500 årsmarkeringa for reformasjonen. I dette høve kjem teologen og salmediktaren Eivind Skeie til Herøy og i reisefylgje har han med seg sjølvaste Martin Luther. Skeie skal halde eit foredrag om Martin Luther, hans liv gudstenestesyn og salmedikting.
Read more…

Hausttakkefest for 8-åringar i Kyrkja

«O, du som metter liten fugl» – Hausttakkefest kyrkja! «O, du som metter liten fugl, velsign vår mat O, Gud. Amen» I mange heimer vert dette verset sunge før ein skal ete saman. Kvifor gjer ein det? Du som har fylt eller vert 8 år i haust (går i 3.klasse på skulen) er invitert til å lære meir om dette
Read more…

Kveldsmesse

Klosternonne og Herøy Brass  i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 17. september     Dei populære kveldsmessene i Herøy kyrkje startar haustsemesteret søndag 17. september med storfin musikk av Herøy Brass og eit spennande besøk av ei nonne frå Tautra Kloster.   Anne Elizabeth Sweet er ei amerikansk kvinne som kom til Norge, gjekk inn i Cistercienserordenen og vart nonne
Read more…