Home » Oppstart av søndagsskule

Oppstart av søndagsskule

Fyrstkomande søndag starter søndagsskulen i Herøy kyrkje opp att. Alle barn er hjarteleg velkomne. Vi bruker eit flott opplegg som heiter Sprell Levande og temaet for denne veka er «Jesus stiller stormen.» På søndagsskulen så høyrer vi forteljingar frå Bibelen, synger og har leikar og aktivitetar som til dømes teikning. Etter gudstenesta er det også mogleg å bli med i den flotte kjellaren og leike litt. Her har vi både gymsal, biljard og bordtennis. Der blir det servert kaffi og kake. Vel møtt!båttur