Home » NYE KORONATILTAK I KYRKJENE

NYE KORONATILTAK I KYRKJENE

Som konsekvens av regjeringa sine nye tiltak for å avgrense koronasmitten, har vi innført desse endringane for perioden 04.01.21 – 18.01.21:

Alle ordinære gudstenester er avlyste.

Trusopplæringstiltak og konfirmantundervisning er utsett”.

Klede til Glede” er stengt”.

Open barnehage” er stengt.

Barnedåp i eigne gudstenester med maksimum 10 til stade.

Gravferd i kyrkjene med 50 til stade.

Så håper vi at vi i midten av januar igjen kan ha normal drift – til så lenge vil vi oppfordre alle om å ta godt vare på kvarandre!

Om du treng å snakke med nokon – så ta kontakt med oss på telefon 418 60 780