Home » Musikk av Cesar Franck

Musikk av Cesar Franck

Orgelkonsert i Herøy kyrkje med musikk av Cesar Franck.
Den Belgisk-franske komponisten hadde 200 årsjubileum i 2022. Den var planlagt markert i Herøy kyrkje med ein orgelkonsert med kantor Dag Johan Flattun i April, men den vart flytta for å gje rom for Sunnmøre mannskor sin turnering. Søndag 28.mai er den nye datoen for konserten. Her vil det verte presentert eit utval av viktige verk som representerer ein ny epoke i den Franske orgelmusikken som kom ved Cesar Franck og Dag Johan Flattun vil innimellom fortelje litt om Franck sitt liv og virke.

Gratis inngang, kollekt til kyrkjemusikalsk arbeid.