Home » Leikanger kyrkje – “150 år på Leikong” Jubileumsgudsteneste søndag 5.februar kl. 11