Home » Ledig stilling som organist 60%

Ledig stilling som organist 60%

Organist/kyrkjemusikar 60 % stilling

Ansvar og arbeidsoppgåver for kyrkjemusikar/organist: 

 • Stillinga er knytt til alle sokna i Herøy
 • Planlegging og gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar i samarbeid med prestar, kantor og andre 
 • Musikk ved andakter på omsorgsinstitusjonane
 • Samarbeid om Tensing 
 •  
 • Andre arbeidsoppgåver innanfor fagfeltet kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonar: 

 • Kyrkjemusikalsk utdanning eller relevant praksis
 • Søkjar bør vere open for ulike gudstenesteformer 
 • Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar, fleksibilitet og evne til

samarbeid.

Vi tilbyr

 • Gjere teneste i Herøy etter arbeidsplan
 • Ein triveleg arbeidsplass i kontorfellesskap
 • Utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgåver 
 • Løn etter avtale og medlemskap i KLP

Søkjar må ha sertifikat og disponere bil. Ein del arbeid skjer på kveld og helg. Den som vert tilsett må vere medlem i Den norske kyrkje,

Søknad med CV sendast innan 20.08.23 i til kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no

Kontaktinfo: Kantor Dag Johan Flattun, 97542628 eller Olaus-Jon Kopperstad, kyrkjeverje, 95131204