Home » Ledig stilling: Sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med sokna i Herøy som særskild tenestestad

Ledig stilling: Sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med sokna i Herøy som særskild tenestestad

Om stillinga

Det er ledig stilling som sokneprest i Søre Sunnmøre prosti, med særskilt teneste i sokna Herøy, Indre Herøy og Leikanger.

Vi søkjer etter ein prest som trivs med å arbeide tverrfagleg som ein del av ein stor kyrkjestab, men også kan arbeide sjølvstendig, der det trengs. Det er 3 sokn og 3 kyrkjer i Herøy kommune/ fellesrådsområde: Leikanger, Indre Herøy og Herøy.
I Herøy arbeider vi med heilskapeleg tenkning kring både gudstenesteplanlegging, diakoni, kyrkjemusikk og trusopplæring.

Dei to prestane som gjer teneste i fellesrådsområdet, deler tenesteveker og andre oppgåver seg imellom, men den eine soknepresten er koordinerande sokneprest for heile Herøy. Det er den andre soknepreststillinga som er ledig no. Begge sokneprestane sit i sokneråd. Vi har to flotte rikt utsmykka trekyrkjer (Leikanger kyrkje og Indre Herøy kyrkje) som er gode til kyrkjelege handlingar og konsertar. Så har vi ei arbeidskyrkje som heiter Herøy kyrkje.

Herøy kyrkje er kanskje «Norges mest mangfaldige kyrkje», ei kyrkje som er i bruk kvar dag og fleire gonger om dagen. Her er ein aktiv og levande kyrkjelyd med eit rikt song og musikkliv, mellom anna kyrkjekor og eit nystarta Knøttekor. Kyrkjelyden har eit godt samarbeid med andre organisasjonar i lokalsamfunnet og den vidaregåande skulen som ligg like ved Herøy kyrkje.

Herøy er ein øy-kommune, og midt i Herøyfjorden ligg øya Herøy som er «Nøkkelstad på Kystpilegrimsleia». Det betyr at prestane har også fokus på å vere med å vidareutvikle pilegrimstilbodet på nøkkelstaden.

Kyrkjelydane ynskjer å vere ein plass der alle kjenner seg velkomne! Den kyrkjelege administrasjonen i kommunen er samlokalisert på kyrkjekontoret i Herøy kyrkje, nær Fosnavåg sentrum. Staben utgjer elles diakon, kantor, klokkarar, deltidsorganist, to kyrkjelydspedagogar, kyrkjeverje, kyrkjetenarar og sekretær.
 
Prostiet er tenestedistrikt, og prestane i prostiet møtest regelmessig til kollega- og fagsamlingar. Prostiet er også tenestedistrikt for beredskapsordninga.

Du finn meir om oss ved å sjå på facebook ved å søke på namnet på kyrkjene. Om du synes dette ser interessant ut, er du velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referansar til vårt elektroniske system, Webcruiter, innan 5.mai 2023.

Les meir om stillinga her: https://23081200.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4619043641?link_source_id=2249338128