Home » KYRKJEVAL 2015

KYRKJEVAL 2015

VALLISTENE TIL SOKNERÅDSVALET I HERØY HAUSTEN 2015

Som kjent skal det vere soknerådsval hausten 2015. Soknerådsvalet skjer til same tid og i same bygg som det vert halde kommunestyre val, denne dagen er altså måndag 14. september. Førehandsrøysting vert på kyrkjekontoret frå 10. august.

Etter at nominasjonsperioden no er over, er kandidatlistene til soknerådsvalet 2015 no klare.

Herøy sokneråd skal ha 10 medlemar og 5 varamedlemar, og denne lista ser slik ut:

 1. Else Marie Leine Høydal, Fosnavåg
 2. Jan Petter Torset, Fosnavåg
 3. Anne-Lise Smådal Frøystad, Frøystad
 4. Andreas Leine, Leine
 5. Helena Leinebø Tonev, Leine
 6. Dagfinn Kvalsund, Nerlandsøy
 7. Torill Haddal Remøy, Remøy
 8. Steinar Eggesbø Hagen, Fosnavåg
 9. Anita Reite Onen, Fosnavåg
 10. Kristin Helsem Sævik, Leine
 11. Sigurd Andre Yksnøy Kvalsund, Nerlandsøy
 12. Sissel Josefine Kvalsund Remøyholm, Leine
 13. Gerd Rigmor Pauline Kopperstad, Nerlandsøy
 14. Ivar Sulebakk, Remøy
 15. Bjørn Otterlei, Leine

 

Indre Herøy sokn skal ha 6 medlemar og 5 varamedlemar. Fylgjande stiller til val:

 1. Brit Hilde Slettebakk, Moltustranda
 2. Solveig Katrin Dahlstrøm, Tjørvåg
 3. Fredrik Lillenes Tjervåg, Tjørvåg
 4. Irene Petra Kopperstad Sporstøl, Dragsund
 5. Anders Vold Enerhaug, Tjørvåg
 6. Malmfrid Tarberg, Moltustranda
 7. Mette Randi Kristiansen Myrvågnes, Tjørvåg
 8. Laila Marie Frøystad Tjervåg, Tjørvåg
 9. Bjørg Lindis Warholm, Moltustranda
 10. Kurt Dahlstrøm, Tjørvåg
 11. Magnar Storøy, Tjørvåg

 

 

Leikanger sokneråd skal også eigentleg ha 6 medlemar og 5 varamedlemar. For å få til liste til soknerådsvalet i Leikanger måtte nominasjonskomiteen gjere seg nytte av reglande om supplerande nominasjon, og etter desse reglane vart fylgjande liste lagt fram:

 1. May Flisen Dimmen, Leikong
 2. Vivian Sønnesyn Kleppe, Leikong
 3. Otto Werner Kihle, Leikong
 4. Ilse Johansen, Leikong
 5. Eldbjørg Almestad, Leikong