Home » Konfirmasjon

Konfirmasjon

«For digital påmelding:

https://minkirkeside.no/heroy

KONFIRMANTBROSJYRE 20222023

For dei som lurer på interessegruppene, og synast det er vanskeleg å velje, får de ei oversikt her:

Leirleiar
Dette er ei gruppe for dei som synast leir er kjekt, og som gjerne vil ha trening å vere leiar. Dei får delta som leiarar på minst ein leir i løpet av året, og trening og undervisning i interessegruppa.
Krik Villmark
Ei gruppe for dei som likar å vere ute i naturen i all slags ver og gjennom alle årstidene. Fjell og fjøre, aking og kano, hav og og land.
Gjenbruk
Her får ein sjå verdien av å ikkje kaste, men vidareføre til ny eigar. Ein får også trening i å vere i ein butikk og hjelpe til med det som trengst. NMS Gjenbruk har butikk i Myrvåg, og her er basen til denne gruppa. Her kan ein kome rett etter skulen.
Filmkveld
Likar du å sjå på film? Her får du sjå filmar med meining i! Det vert også tid til samtale og refleksjon rundt tematikken i filmen.
Spelekveld
Likar du å spele spel, eller kort, men så har dei vaksne ikkje tid til å spele med deg? Då er dette gruppa for deg. Å spele spel er både sosialt og kjekt, og her har vi tid til kvarandre.
Musikk og band
Spelar du eit instrument, eller likar du å synge? Kanskje til og med begge deler? Det er veldig stilig når vi får til eit eige band av konfirmantar, og når konfirmantar er forsongarar på gudstenester. Her får du god trening i samspel; å spele saman med andre og gjere kvarandre gode. Songen er også viktig her.
Lyd og teknikk
Er du interessert i det tekniske bak lyden i kyrkja? Kan du tenkje deg å lære deg med lyd og teknikk? Likar du musikk, men aller best når andre spelar og syng? Då er dette gruppa for deg.
Bibel og «bollar»
I denne gruppa får du, saman med andre konfirmantar, kome heim til nokon. Her er det trygt å stille spørsmål, og snakke saman om ulike tema. På denne gruppa er det tid, omsorg og bollar (eller noko anna godt).

Interessegruppene er fyrst og fremst “kosegrupper”, der vi får vere saman og ha det kjekt og sosialt. Nokre grupper serverer litt snacks også, om det passar slik.

Interessegruppene, unntatt Gjenbruksgruppa, er på ein vekedag som passar for den som har det og konfirmantane som vel det. Dag vert de samde om fyrste gongen de møtast.

Det er ca 6 interessegruppe-samlingar i året.

Lykke til med Interessegruppe-valet! 

Vanlige spørsmål

Foreldre og foresatte har ofte spørsmål knyttet til hvem som kan delta i konfirmasjonstiden og hva som kreves for å være med. Her er noen av de mest stilte spørsmålene rundt konfirmasjon og konfirmasjonstiden. Har du andre spørsmål, ta kontakt med kyrkjelydspedagog eller prest.
Besøk www.konfirmant.no

  • Barnet står som tilhørende til Den norske kirke, men er ikke døpt. Kan hun bli konfirmant? Ditt barn kan melde seg på til konfirmasjonen og delta i konfirmasjonstiden. For å bli konfirmert må man være døpt. Dette kan skje i løpet av konfirmasjonstiden.
  • Ingen av oss foreldre/foreldre er medlemmer i Den norske kirke. Kan vårt barn konfirmeres? Det er ikke krav om at noen av foreldrene skal være medlem i Den norske kirke for at en ungdom kan velge å konfirmeres. Konfirmasjonstiden forutsetter ikke dåp, men den avsluttende gudstjenesten gjør det. Flere unge velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Ordet konfirmasjon betyr bekreftelse. Det er dåpen som bekreftes i konfirmasjonen, så det eneste som behøves for å bli konfirmert i Den norske kirke er at en er døpt. Religiøs myndighetsalder er 15 år.
  • Den unge ønsker å være konfirmant i en annen menighet enn der vi bor. Er det mulig? Koster det noe? Ja, det er mulig å velge en annen menighet enn den dere bor i. Ta kontakt med menigheten der barnet vil være med og hør om det er plass. Der vil det bli opplyst om eventuelle kostnader.
  • Min datter er 16 år. Hun ønsker å bli konfirmert. Hva gjør vi? Det er mulig å konfirmeres selv om du er over 15 år. Selv voksne kan konfirmeres – det finnes ingen øvre aldersgrense.
  • Mitt barn har ikke sovet hjemmefra selv om hun er 14 år. Vi er litt urolige for hvordan det skal gå på leir. Mange konfirmanter opplever leir som et minne for livet. De ansatte og de unge medarbeiderne gjør sitt beste for at leiren blir en god opplevelse. Derfor er det bra at de ansvarlige for leiren vet om uro og utfordringer den enkelte konfirmant kan ha. Ta kontakt med kyrkjelydspedagog så finner dere løsninger på utfordringene sammen.
  • Mitt barn har dysleksi og er redd for å lese høyt eller gjøre noe annet der det blir tydelig at leseferdigheten er dårlig. Hva kan jeg som forelder gjøre? Som forelder kan du fortelle de ansvarlige om ditt barns bekymring, slik at det kan tas hensyn til dette. Det er viktig at konfirmasjonstiden blir positiv for ditt barn. Konfirmasjonstiden er en tid for å teste ut og lære om kristen tro. Det gjøres gjennom samtaler, øvelser og leker. Konfirmasjonstiden bygger mye på gruppefellesskap og at konfirmanten kjenner seg trygg i gruppen.