Home » Korstemning i Herøy kyrkje

Korstemning i Herøy kyrkje

Sundag 8. Juni kl 18:00 inviterer Con Spirito frå Bergen saman med sande kantori og Herøy kyrkjekor til ein samstemd konsert i Herøy kyrkje. Det er i høve eit felles konsertprosjekt i pinsa der Con Spirito gjestar sunnmøre og held konsertar i lag med dei overnemde kora. Det byrjar i Gursken kyrkje på laurdag kl 19:00. Kora syng saman og kvar for seg, det vert musikk av m.a. Svein Møller, Harald Myklebust og Sigvald Tveidt. Dirigentar er Harald Myklebust, Ines Vatne og Dag Johan Flattun. Velkommen til ein flott og samstemd korkonsert i herøy kyrkje. Gratis inngang. Kollekt.