Home » KONGENS FORTENESTEMEDALJE TIL INGER VIKENE

KONGENS FORTENESTEMEDALJE TIL INGER VIKENE

Under dagens julekonsert i Herøy kyrkje med Bergsøy Blandakor og Herøy brass fekk Inger Vikene Kongens fortjenestemedalje for mykje og godt frivillig arbeid for musikk og kultur i Herøy, men også for veldig lang og tru frivillig teneste for diakoniarbeidet i Herøy sokn. Gjennom ei årrekke har ho vore med å arrangert hyggestunder på sjukeheimen, eldretur og eldrefest, delt ut blomar til eldre og vore med i både diakoniutval, sokneråd og andre nemder i Herøy sokn. Vi gratulerer so mykje! 🙂

Kongens fortjenestemedalje