Home » Idémyldring om ungdomsarbeid i Herøy kyrkje

Idémyldring om ungdomsarbeid i Herøy kyrkje

Er du opptatt av ungdomsmiljøet i Herøy? Har du tankar og ideear for kva det kan vere lurt å gjere for ungdomane våre? Kva behov har ungdomane i Herøy? Og kva kan vi som kyrkje tilby til ungdomane våre?

Tysdag 21.juni kl.19.30-21 inviterar vi til eit ope møte om ungdomsarbeid i Herøy kyrkje!

ALLE – både unge og gamle er velkomne!