Home » I Herøy kyrkje søndag kveld: Gerd Kopperstad og Herøy Mannskor

I Herøy kyrkje søndag kveld: Gerd Kopperstad og Herøy Mannskor

Herøy Mannskor Gerd Kopperstad 2Gerd Kopperstad er kveldsmessegjest i Herøy kyrkje komande søndag. Ved valet tidlegare i haust vart ho innvald både i Herøy kommunestyre for Arbeidarpartiet og i Herøy sokneråd. Og ho debuterer begge stader! Gerd Kopperstad er utdanna vernepleiar, og til dagleg arbeider ho som avdelingsleiar i Herøy kommune. Der har ho ansvar for tilboda til dei utviklingshemma. Johan Moltu skal leie samtalen i kveldsmessa.

Herøy Mannskor er musikalske gjester. Mannskorsong har lange tradisjonar i Herøy, og Herøy Mannskor er blitt svært populære rundt om i kommunen sidan dei vart etablerte i 2001. Koret har om lag 25 medlemmer og Robert Skeide er musikalsk leiar.

Kveldsmessa vert leia av Gunnar Sævik, Sjur Sæter er liturg og Dag Johan Flattun sit ved orgelet.