Home » High Five-klubben – klubb for 5.klassingar

High Five-klubben – klubb for 5.klassingar

Velkommen til High Five klubben!

I haust startar vi opp att ein eigen klubb for 5. klasse. Den heiter High Five klubben.

Vi samlast anna kvar tysdag (partalsveker) frå kl.14.15-16.00. Fyrste samling er tysdag 3.oktober. Send påmeldinga til anita.reite.onen@heroy-kyrkje.no. Påmeldingsfrist er 2. oktober.

Det blir leik, litt å bite i, andakt, aktiviteter, hobbyoppgåver, sprell i gymsalen og meir. Dei som har ansvar for klubbane er Elise Frøyen, Karl Anders Brendmo og Anita Reite Onen.

Ta med 50 kr for haustsemesteret.

Ta kontakt dersom du lurer på noko!

Vennleg helsing Karl Anders, Anita og Elise

Datoar for High Five Klubben:

3. oktober

31. oktober

14. november

28. november

12. desember