Home » Gudstenester med påsketema

Gudstenester med påsketema

Herøy: Søndag 16.april kl 11.00 vert det ei gudsteneste for små og store i Herøy kyrkje, dvs at heile gudstenesta er lagt opp på ein slik måte at det passer for heile familien. Konfirmantar har oppgåver i denne gudstenesta også, og vi undrar oss saman om det som skjedde i påska og rett etterpå når Jesus begynte å vise seg igjen. To born skal døypast og det er alltid ei glede. Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås og diakon Ragnhild Danbolt Øygard leier familiegudstenesta. Ann-Kristin Frantsen har det musikalske ansvaret, og vi ynskjer alle hjarteleg velkomen!
OBS: Timen før og timen etter gudstenesta vert det siste høve til å sjå den fine og varierte dåpskjoleutstillinga i Herøy kyrkje.  
Etter kl 13.00 vert det høve for dei som ynskjer det å hente dåpskjolane sine, evt kan dei hentast i kontortid på kyrkjekontoret neste veke.

I Leikanger kyrkje søndag 16.april kl 11.00 er det samtidig ei gudsteneste med gode salmar, preike, forbøn, dåp og nattverd. Etter gudstenesta vert det høve til å kjøpe jubileumsskrifta for Leikanger kyrkje som er 150 år i år.
Timen før og etter gudstenesta er kyrkja open, og det vert høve til å tenne lys både før, under og etter gudstenesta.
Vikarprest Ove Aksnes leier gudstenesta og Dag Johan Flattun har det musikalske ansvaret.  
Alle er hjarteleg velkomne til gudsteneste, enten i Herøy kyrkje eller i Leikanger kyrkje på søndag. Arr.: Den Norske Kyrkje i Herøy.