Home » GUDSTENESTE I HERØY KYRKJE

GUDSTENESTE I HERØY KYRKJE

Vi ynskjer at gudstenestene framover skal verte gjennomført så langt som råd. For tida har vi restriksjonar som legg opp til at ikkje fleire enn 50 personar kan samlast inne i kyrkjene våre.
Søndag skulle vi eigentleg ha stor fest med vigsling av Herøy sin første diakon, Ragnhild Danbolt Øygard. Denne festgudstenesta må vi altså utsette. I staden feirar vi gudsteneste og gler oss saman med foreldra som ber barnet sitt til dåp.
Sidan det er avgrensa kor mange som kan samlast vert det påmelding, anten via telefon 700 80 260 /SMS 418 60 780 eller som pm på Facebook. Dei første 50 som er påmelde får plass😀