Home » Festgudsteneste i Leikanger kyrkje

Festgudsteneste i Leikanger kyrkje

Festgudstenesta er ein viktig dag i konfirmantåret. Denne dagen skal konfirmantane vere med å ha oppgåver i gudstenesta. Det er ein festgudsteneste der det er konfirmantane som skal stå for det aller meste av programmet på ulike måtar som til dømes tekstlesing, bøn, song, lystenning, prosesjon mm. Det blir noko godt å bite i etter Gudstenesta på kyrkjekaffien. Vær med desse flotte ungdommane våre frå Indre Herøy og Leikanger sokn når dei no er inne i siste innspurt på konfirmantåret sitt på søndag klokka 1700.
NB! Dykk kan blant anna glede dykk til song av konfirmant Lonita Lillerovde.

Avstandsfoto_jpg_large