Home » Feil jakke

Feil jakke

Kom du heim med feil jakke etter kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 19. oktober?

Ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 70 08 02 60 dersom du fekk med deg feil jakke.