Home » Fasteaksjonen 2022

Fasteaksjonen 2022

Link til dei digitale bøssene på facebook:

Herøy sokn: https://www.facebook.com/donate/365742705456660/

Indre Herøy sokn: https://www.facebook.com/donate/491869402653033/

Leikanger sokn: https://www.facebook.com/donate/3136362470013907/

Nesten 800 millionar menneskjer lever utan tilgang til vatn, enten det er forårsaka av tørke, flom eller krig. Men det er håp. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handlar om å gi vatn til dei som trenger det mest, enten de er i Malawi, Afghanistan – eller Ukraina. For 250 kroner gir du eit menneske tilgang til reint vatn resten av livet.

Tusen takk for din støtte – den reddar liv!

Fasteaksjonen er Norges nest største innsamling og har vært arrangert i over 50 år. Det er våre flotte konfirmantar og frivillige som står bak bøssebæringa. I ei verd som stadig blir meir og meir digital, har vi starta denne digitale bøssa. Tilgang til reint vatn er viktigare enn nokon sinne. Innsamla midlar går til heile Kirkens Nødhjelps arbeid.