Home » Familiegudsteneste og konsert 2.søndag i advent

Familiegudsteneste og konsert 2.søndag i advent

Komande søndag føremiddag blir det ei familiegudsteneste i Herøy kyrkje kl 11.00 med 3 dåpsbarn, og tenning av to lys i adventstaken. Konfirmantar og barn deltek med oppgåver, og vi syng både advent- og julesalmar. Det blir nattverd og forbøn.
Diakon Ragnhild Danbolt Øygard held ei preike over forteljarteksta for denne søndagen frå Joh 14, 1-6. Preika passer både for små og store. Fungerande sokneprest Solfrid Leinebø Seljås er liturg, og klokkar er Ingrid Warholm.

OBS: Denne gudstenesta vert direktestreama. Dersom du ikkje vil kome på film, kan du sitte bak til høgre i kyrkja. Nattverden vert ikkje filma. Då visast andre motiv frå kyrkja.
Vi ynskjer velkomen til ei familievenleg og stemningsfull adventsgudsteneste – for alle!

Parallellt blir det ei adventsgudsteneste i Leikanger kyrkje kl 11.00, der fleire frå kyrkjelyden deltek. Vikarprest Kjell-Roger Isene er liturg og held preika over preiketeksta frå Joh 16, 21-24. Ved tangentane sit Vinjar Drage. Det blir forbøn og nattverd.

Søndag ettermiddag vert det konsert i Indre Herøy kyrkje kl 17.00 med Tjørvåg og Myrvåg musikkorps, Herøy kyrkjekor, koret Cercix Vocales og solistar og andakt. 


Adventstida er ei fin tid med mykje lys og varme, og vi gler vi oss over det vi får til i kyrkjene våre. Vi har smittevenlege arrangement, og ynskjer velkomen til alle tre kyrkjene i helga.
Arr.: Den Norske Kyrkje i Herøy.