Home » Familiegudsteneste med bokutdeling til komande 1. klassingar

Familiegudsteneste med bokutdeling til komande 1. klassingar

Søndag inviterer vi til familiegudsteneste i Herøy kyrkje og i Indre Herøy Kyrkje.
Alle som begynte på skule no i haust får boka «Alle gode ting», som er ei spennande aktivitetsbok om kristen tru og tradisjon. Boka er laga til born som held på å lære seg å lese og skrive. Barnet kan løyse dei fleste oppgåvene på eiga hand. Nokre av oppgåvene inviterer og til samarbeid mellom born og vaksne. Sidan vi feirar skulestarten vil vi at alle som er førsteklassingar tek med seg skulesekken sin på gudstenesta. På søndag er det heile 6 barn som skal døypast i Herøy Kyrkje og Mina Kvalsund Brendmo skal synge for oss. På begge Gudstenestene blir det veldig god kyrkjekaffi etter Gudstenesta.
Vi håper heile storfamilien tek turen til kyrkjene.