Home » Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Samtalegjest:

Musikalske gjester:

Nattverd

Offer