Home » Kveldsmesse Herøy kyrkje kl. 1900

Kveldsmesse Herøy kyrkje kl. 1900

Vikarprest Kjell-Roger Isene

Kantor Dag Johan Flattun

Samtalegjest:

Musikalske gjester:

Nattverd

Offer:Sjømannskyrkja